Infromacijski sistem SIRENA

Informacijski sistem SIRENA je preseljen na novo lokacijo: https://sirena.gov.si/. Prosimo, da si popravite zaznamke.